Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 27.04.2018 Datum oglašavanja: 29.12.2011 Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.01.2012


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo prosvete i nauke na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 1, člana 18, člana 19. st. 1. i 2, člana 20. st. 1. i 2. i člana 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava javni konkurs za

- popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo prosvete i nauke, Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto prosvetnog savetnika u zvanju savetnik, uSektoru za školske upravestručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje, - Školska uprava Jagodina - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, obrazovno-umetničkih ili tehničko-tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, objavljeni stručni radovi u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u struci u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Zakona o državnoj upravi - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:Jagodina, Kralja Petra I br. 1.

2. Radno mesto prosvetnog savetnika u zvanju savetnik, u Sektoru za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje - Školska uprava Sombor - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, obrazovno-umetničkih ili tehničko-tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, objavljeni stručni radovi u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u struci u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Zakona o državnoj upravi - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Sombor, Trg Cara Uroša br. 1.

3. Radno mesto načelnik školske uprave u zvanju viši savetnik, u Sektoru za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje - Školska uprava Leskovac - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, obrazovno-umetničkih ili tehničko-tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, objavljeni stručni radovi u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u struci u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim službenicima - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:
Leskovac, Masarikov trg bb.

4. Radno mesto prosvetnog savetnika u zvanjusavetnik, u Sektoru za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje - Školska uprava Beograd - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, obrazovno-umetničkih ili tehničko-tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, objavljeni stručni radovi u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u struci u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Zakona o državnoj upravi - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:Beograd, ul. Zahumska br. 14.

5. Radno mesto za normativne i druge pravne poslove
u zvanju savetnik, u Sektoru za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju - Grupa za normativne i pravne poslove - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

6. Radno mesto za pravne poslove u učeničkom i studentskom standardu u zvanju savetnik, u Sektoru za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke - Odsek za učenički i studentski standard - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o učeničkom i studentskom standardu - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Zahumska 14.

7. Radno mesto za obuku zaposlenih u zvanju mlađi savetnik, u Sekretarijatu ministarstva - Odsek za razvoj kadrova - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne, političke ili organizacione nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnim službenicima i Zakona o državnoj upravi - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

8. Radno mesto prosvetnog inspektora Ministarstva u zvanju savetnik, u Odeljenju za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja - 2 izvršioca.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ili sa položenim ispitom za sekretara ustanove, najmanje pet godina radnog iskustva u državnim organima, organima autonomne pokrajine, ustanovi ili organima jedinice lokalne samouprave na poslovima obrazovanja i vaspitanja ili drugim inspekcijskim poslovima, poznavanje jednog svetskog jezika i rada na računaru ili

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnoj školi, Zakona o srednjoj školi, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije u srednjoj školi i Pravilnika o javnim ispravama koje izdaje srednja škola - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje svetskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Zahumska 14.

9. Radno mesto koordinatora za poslove promocije nauke i tehnološkog razvoja i saradnju sa naučnim i stručnim društvima u zvanjuviši savetnik, u Odeljenju za sistemska i pravna pitanja u obezbeđivanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj nacionalnog naučnoistraživačkog sistema - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakona o državnoj upravi - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; poznavanje engleskog jezika uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

10. Radno mesto za normativne i druge pravne poslove za potrebe Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj i njegovih radnih tela, u zvanju savetnik u Odeljenju za sistemska i pravna pitanja u obezbeđivanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj nacionalnog naučnoistraživačkog sistema - 1 izvršilac.

Uslovi: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

III Adresa na koju se podnose prijave:
Ministarstvo prosvete i nauke, Beograd, Ul. Nemanjina 22-26, sa naznakom "za javni konkurs".

IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja:

Gordana Jeremić, telefoni: 011/363-1520 i 011/3610-287.

Zajedničko za sva radna mesta

Uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, a za radno mesto pod rednim brojem 8, original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za sekretara ustanove; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo i u kom periodu); original ili overena fotokopija sertifikata ili bilo kog drugog dokaza o poznavanju stranog jezika za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i alternativno za radno mesto pod rednim brojem 8; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za prosvetnog savetnika za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4; dokaz o objavljenim stručnim radovima u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno udžbeniku, priručniku ili drugom nastavnom sredstvu; dokaz (mišljenje, preporuka ili neki drugi dokaz) o ostvarenim rezultatima u razvoju obrazovanja i stečenom profesionalnom ugledu za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se u periodu od 23.01. do 03.02.2012. godine, od 10,00 časova, u Službi za upravljanje kadrovima, adresa Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina br. 2, o čemu će kandidati biti pismeno obavešteni.

Za kandidate, koji uspešno završe proveru znanja rada na računaru i proveru veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacionih sposobnosti, odnosno veštine rukovođenja, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva prosvete i nauke, Beograd, ulica Nemanjina 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita i ispita za prosvetnog savetnika primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu "Politika" i na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs

 

pretraga
kalendar