Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 27.04.2018 Datum oglašavanja: 25.12.2008 Datum isteka roka za prijavljivanje: 05.01.2009


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, Služba za upravljanje kadrovima oglašava


INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH
RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRAVDE – UPRAVI ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA


I Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju
1. Radno mesto za pravne poslove, zvanje mlađi savetnik, Služba za opšte poslove, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu - 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, Pravni fakultet, položen državni stručni ispit i 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o javnim nabavkama i Zakona o državnim službenicima – usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad - usmeno.
Mesto rada: Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu, Beograd, ul. Bačvanska 14.

2. Radno mesto za poslove arhivara, zvanje referent, Služba za opšte poslove, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, društvenog smera, položen državni stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; veština komunikacije i orijentacija ka timskom radu, kao i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu, Beograd, ul. Bačvanska 14.

3. Radno mesto fakturista, zvanje referent, Odsek za materijalno – finansijske poslove, Služba za opšte poslove, Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti usaglašavanja i naplate potraživanja, kao i čuvanja poslovnih knjiga, usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad - usmeno.
Mesto rada: Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu, Beograd, ul. Bačvanska 14.

4. Šef odseka, zvanje savetnik, Odsek za materijalno – finansijske poslove, Služba za opšte poslove, Kazneno – popravni zavod za žene u Požarevcu- 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, Ekonomski fakultet, položen strukovni ispit, položen državni stručni ispit i 3 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o javnim nabavkama - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu - usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu, Požarevac Zabela bb.

5. Radno mesto likvidator, zvanje referent, Odsek za materijalno – finansijske poslove, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit, 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o računovodstvu i reviziji (pojam i značaj računovodstvenih isprava) - usmeno; veština komunikacije i orijentacija ka timskom radu - usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu, Požarevac Zabela bb.

6. Radno mesto organizator materijalno – finansijskih poslova, zvanje savetnik, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli - 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, Ekonomski fakultet, položen državni stručni ispit, položen ispit za ovlašćenog računovođu, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o javnim nabavkama - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu – usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli, Beograd, Zrenjaninski put bb.

7. Načelnik službe za opšte poslove, zvanje samostalni savetnik, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod u Ćupriji - 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, Pravni fakultet, položen državni stručni ispit i 5 godina radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o državnim službenicima - usmeno; sposobnost logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti proveravaće se putem standardizovanih testova; veština komunikacije, motivacija za rad - usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Ćupriji, Ćuprija, ul.Danila Dimitrijevića 7a.

8. Radno mesto organizator materijalno – finansijskih poslova, zvanje savetnik, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod u Ćupriji- 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit, položen strukovni ispit i 3 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o javnim nabavkama - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu– usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Ćupriji, Ćuprija, ul.Danila Dimitrijevića 7a.

9. Radno mesto blagajnik, zvanje referent, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod u Ćupriji - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (obračun naknada) i dnevnik blagajne - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu – usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Ćupriji, Ćuprija, ul. Danila Dimitrijevića 7a.

10. Radno mesto za administrativne poslove, zvanje referent, Služba za prevaspitavanje, Kazneno popravni zavod u Ćupriji - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, društvenog smera,poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (organizacija i nadležnosti zavoda i službe za prevaspitanje) - usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu - usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Ćupriji, Ćuprija, ul. Danila Dimitrijevića 7a.

11. Radno mesto za kulturno - umetničke aktivnosti, zvanje referent, Odsek za kulturno – zabavne i sportske aktivnosti, Služba za prevaspitavanje, Vaspitno popravni dom u Kruševcu - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, položen državni stručni ispit, 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: opšta znanja iz organizacije kulturnih aktivnosti – usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad - usmeno.
Mesto rada: Vaspitno popravni dom u Kruševcu, Kruševac, ul. Blagoja Parovića bb.

12. Radno mesto blagajnik, zvanje referent, Služba za opšte poslove, Okružni zatvor u Zaječaru - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti knjigovodstva – pismeno, simulacija; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Okružni zatvor u Zaječaru, Zaječar, ul. Izvorski put bb.

13. Radno mesto blagajnik, zvanje referent, Služba za opšte poslove, Okružni zatvor u Kragujevcu - 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti knjigovodstva – pismeno, simulacija; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Okružni zatvor u Kragujevcu, Kragujevac, ul. Mlavska bb, naselje Petrovac.

14. Radno mesto blagajnik, zvanje referent, Služba za opšte poslove, Okružni zatvor u Zrenjaninu – 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 2 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti knjigovodstva – pismeno, simulacija; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Okružni zatvor u Zrenjaninu, Zrenjanin, ul. Gundulićeva 1a.

15. Radno mesto matične evidencije, zvanje saradnik, Odsek za matičnu evidenciju, Služba za opšte poslove, Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici – 1 izvršilac.

Uslovi: VŠS, društvenog smera, položen državni stručni ispit, 3 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu – usmeno.
Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, Sremska Mitrovica, ul. Fruškogorska bb.

16. Radno mesto tehnička podrška, računarske mreže i komunikacije, zvanje referent, Odeljenje za operativne poslove, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija – 1 izvršilac.

Uslovi: SSS, tehničkog smera, položen državni stručni ispit, 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti primene antivirusne zaštite - simulacija; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.

17. Radno mesto investicioni radovi, nabavka opreme i dobara, zvanje savetnik, Odeljenje za materijalno – finansijske poslove, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija– 1 izvršilac.

Uslovi: VSS, Ekonomski fakultet, položen državni stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o javnim nabavkama - usmeno; veština komunikacije i orijentacija ka timskom radu, kao i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.

18. Radno mesto finansijska operativa i obrada podataka, zvanje saradnik, Odeljenje za materijalno – finansijske poslove, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija – 1 izvršilac.

Uslovi: VŠS, ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o računovodstvu - usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.
Mesto rada: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.

19. Radno mesto praćenje propisa o javnim nabavkama, zvanje savetnik, Odeljenje za materijalno – finansijske poslove, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija –1izvršilac.

Uslovi: VSS, Pravni fakultet, položen državni stručni ispit, 3 godine radnog iskustva.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o javnim nabavkama - usmeno; veština komunikacije, motivacija za rad i orijentacija ka timskom radu– usmeno.
Mesto rada: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.

20. Radno mesto nadzor nad primenom propisa u oblasti krivičnih sankcija, zvanje savetnik, Odeljenje za nadzor, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija –1izvršilac.

Uslovi: VSS, Pravni fakultet, položen državni stručni ispit, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (Pravilnik o kućnom redu kazneno – popravnih zavoda i okružnih zatvora, Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija) - usmeno; veština komunikacije i orijentacija ka timskom radu– usmeno.
Mesto rada: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26.


Zajedničko za sva radna mesta


III Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu
Pravo da učestvuju na internom konkursu imaju državni službenici koji su zaposleni u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga.
Državni službenik koji je zaposlen u navedenom organu ima pravo da učestvuje na internom konkursu samo ako radi na radnom mestu koje je razvrstano u isto zvanje kao i radno mesto koje se popunjava ili ako ispunjava uslove za napredovanje na neposredno više radno mesto (ti uslovi su propisani članom 88. stav 1. Zakona o državnim službenicima), ili ako je neraspoređen.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs: rok počinje da teče 26. decembra 2008. godine i ističe 5. januara 2009. godine.

V Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Slađana Popović, tel: 011/363-1833, Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci; original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju na radno mesto koje je razvrstano u isto zvanje kao i radno mesto koje se popunjava, ili u neposredno niže zvanje, ili rešenje da je državni službenik neraspoređen; potvrda da su ispunjeni uslovi za napredovanje (za one koji rade na radnom mestu koje je razvrstano u neposredno niže zvanje nego radno mesto koje se popunjava); original ili overena fotokopija uverenja o položenom strukovnom ispitu za radna mesta pod rednim brojem 4, 6 i 8.

VIII Datum oglašavanja: 25. decembar 2008. godine.

Napomene:
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija.
Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na oglasnoj tabli Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje zavodskih sankcija.

Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs možete pogledati opis poslova za sva radna mesta.

 

pretraga
kalendar