Sprovođenje postupka javnih nabavki

 

 
Program obuke
SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
 Beograd, 24, 25. i 26. jun 2013. godine
sala 274, II sprat, istočni ulaz, Palata Srbije
 
Predavači:

Danijela Bokan, Uprava za javne nabavke, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Daliborka Srećkov, Uprava za javne nabavke, Rukovodilac Grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki

Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke, Rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki

Dragana Marić, Uprava za javne nabavke, samostalni savetnik u Grupi za stručne poslove u oblasti javnih nabavki

1. DAN
09:1509:30
Registracija učesnika i otvaranje seminara

09:30 – 11:00

·         Osnovni pojmovi, naručilac, predmet javne nabavke

11:00 – 11:15
Pauza
11:1512:45
  • Vrste postupaka javnih nabavki i osnovi za sprovođenje
12:45 – 13:30
Pauza
13:30 – 15:00

·         Tok postupka javne nabavke

2. DAN

09:30 – 11:00

 
  • Načela, planiranje nabavki, centralizovane nabavke
11:00 – 11:15
Pauza
11:1512:45
 
  • Oglašavanje, jedinstveni rečnik nabavki,Portal javnih nabavki

12:45 – 13:30

Pauza
13:30 – 15:00
 

·         Izveštavanje, poslovi Uprave za javne nabavke, sprečavanje korupcije i sukoba interesa

 

3. DAN

09:30 – 11:00

·         Uslovi za učešće u postupku javne nabavke, dokazivanje ispunjenosti uslova, negativne reference

11:00 – 11:15
Pauza
11:1512:45
  • Dodela ugovora, poništenje i ništavost ugovora, prekršaji
12:45 – 13:30
Pauza
13:30 – 15:00

·         Zaštita prava i nove nadležnosti Republičke komisije za zaštitu prava