ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Архива 2018 Архива 2017 Архива 2016 Архива 2015 Архива 2014 Архива 2013 Архива 2012 Архива 2011 Архива 2010 Архива 2009 Архива 2008 Архива 2007
Архива 2006
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Архива 2018 Архива 2017 Архива 2016 Архива 2015 Архива 2014 Архива 2013 Архива 2012 Архива 2011 Архива 2010 Архива 2009 Архива 2008 Архива 2007
Архива 2006
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње
2. Радно место инспектора за друмски саобраћај


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место за инспекцијски надзор над применом прописа у области електронског документа, електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању и информационе безбедности


Место рада: Београд, Париска 7.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и заштиту нематеријалног културног наслеђа


Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора


Место рада:
претрага