ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за прописе и регистре


Место рада: Београд

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за правне послове у области безбедности и интероперабилности и припрему прописа


Место рада:

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
1. Радно место за стручне и аналитичке послове
2. Радно место за финансијско - материјалне послове
2. Радно место за послове извештавања и сарадње са медијима
3. Радно место за припрему аката
4. Радно место за стратешке послове сарадње са Руском Федерацијом
5. Радно место за координацију послова са Руском Федерацијом
6. Радно место за стручно оперативну сарадњу са НР Кином
7. Радно место за координацију послова са НР Кином


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за правне послове
2. Радно место начeлник Одељења за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
3. Радно место за имовинско-правне послове


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за праћење и анализу тржишта и трговине
2. Радно место тржишни инспектор за контролу промета деривата
3. Радно место тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине


Место рада: Београд, Нови Београд, Инђија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за спровођење јавних набавки
2. Радно место за планирање и припрему пројеката


Место рада: Београд
претрага