ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
07.02.2018.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом „Подршка реформи јавне управе" реализује „Програм обуке из коучинга-основе теорије и праксе"  за запослене у Служби и Министарству државне управе и локалне самоуправе који представља даље јачање капацитета државних службеника који у оквиру различитих активности и програма Службе обављају коучинг разговоре. Очекивани резултати Програма су потпуно овладавање основним коучинг вештинама, упознавање са напредним коучинг вештинама и алаткама, као и уочавање могућих начина примене коучинга са запосленима у органима државне управе и службама Владе. Програм има за циљ унапређење капацитета Коучинг тима и да се допринесе побољшању резултата рада запослених у органима државне управе са којима се води коучинг разговор, пружање додатног подстицаја њиховом професионалном развоју, као и разумевање ширег утицаја коучинг културе у органима управе на повећање ефикасности рада и креирање подстицајне радне атмосфере. Од почетка реализације Програма, 11.12. 2017. године до данас одржано је три вишедневна модула. Трећи модул је успешно реализован 1-2. фебруара 2018. године. 

 

05.02.2018.

Служби за управљање кадровима упућено је обавештење о актуелном конкурсу Колега Карла Фридриха Герделера за добру управу (Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance) за учешће у једногодишњем програму усавршавања на немачком језику, намењеном будућој генерацији лидера из Азербејџана, Белорусије, Грузије, Јерменије, Молдавије, Русије, Србије, Турске и Украјине. Програм усавршавања спроводи Фондација Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung), у сарадњи са Немачким друштвом за спољну политику (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik). У току програмске године учесници пролазе кроз три семинара и спроводе сопствени пројекат из области добрe управe у матичној земљи. Учествовање у Програму је бесплатно. Почетак Програма је 13. септембра 2018. године.

Информације о Фондацији, Колегу, програму и условима учешћа доступне су електронским путем на интернет страници www.goerdeler-kolleg.de. Рок за слање пријава је 19. фебруар 2018. године.

25.12.2017.

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

Посети 19. децембра 2017. присуствовали су представник Амбасаде Републике Кореје, представници Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје, представници Службе за управљање кадровима, и Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Циљ посете је размена искуства и добре праксе између Републике Кореје и Републике Србије у погледу унапређења система усавршавања и развоја запослених, а пре свега у области унапређења Програма обуке руководилаца и електронског учења.

05.12.2017.

Поводом даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе" немачке билатералне сарадње који спроводи ГИЗ припремили Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији.

20.11.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом "Подршка реформи јавне управе" успешно је реализовала први Програм обуке за државне службенике на положају. Програм „Променама до квалитета" се састојао из обавезних програмских активности - семинара, и додатних програмских активности-самопроцене, коучинга и менторства у области управљања променама у периоду од  12. септембра до 7. новембра 2017. године. Активности менторства су реализоване уз подршку Јединице за подршку управљању променама Министарства државне управне управе и локалне самоуправе.

Завршна активност одржана је 7. новембра 2017. године. Приказане су спроведене активности, представљени су резултати програма, укључујући менторство, и додељене потврде и сертификати учесницима. 

 

10.11.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима међународне сарадње и Европских интеграција Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Европским колеџом у Брижу, уз подршку Међународне организације Франкофонија (ОИФ) и Француског института у Србији, реализовала је Програм на француском језику „Глобализација и економска дипломатија", у периоду 8-9. новембра 2017. године. Полазници су имали прилику да се упознају са савременим тенденцијама у области економске дипломатије и перспективама у контексту глобализације.

 

10.11.2017.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa и Кaбинeтa Прeдсeдникa Влaдe РС oдржaли су дaнa 30. oктoбрa oвe гoдинe сaстaнaк сa прeдстaвницимa Mинистaрствa упрaвe Рeпубликe Хрвaтскe и Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву.

Имajући у виду дoнeт Зaкoн o Нaциoнaлнoj aкaдeмиjи зa jaвну упрaву, тoкoм сaстaнкa су рaзмeњeнe инфoрмaциje и искуствo у вeзи сa пoслoвaњeм Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву кao цeнтрaлнe устaнoвe зa усaвршaвaњe у хрвaтскoj jaвнoj упрaви, кoje ћe бити кoриснo зa успoстaвљaњe и рaд Нaциoнaлнe aкaдeмиje зa jaвну упрaву.

 

23.10.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државној управи Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку ГИЗ пројекта "Подршка реформи јавне управе", реализовала је Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама „Ка квалитетнијим јавним политикама".

20.10.2017.

Служба за управљање кадровима и Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), финансираног у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, започиње циклус обука из области јавних финансија.

03.07.2017.

У току је посета представника Службе за управљање кадровима Министарству за управљање људским ресурсима Републике Кореје. Дана 29. јуна 2017. године одржан је састанак коме су присуствоали директор Службе за управљање кадровима др Данило Рончевић и корејски министар за управљање људским ресурсима Ким Донг-кеук, на коме је разговарано о значају перманентног стручног усавршавања државних службеника и значају модерног информационог система за управљање људским ресурсима из чијих се извештаја могу креирати стратешки правци даљег развоја државне управе.

страница 1 од 15 | следећа >
претрага