ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
26.02.2018.

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је  у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

Конференција „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи", организована је са циљем да се кроз представљање добрих примера из праксе и размену мишљења и искустава стручњака и ХР практичара из земаља Региона, пружи даља подршка унапређењу и модернизацији управљања људским ресурсима у државним управама, као кључном ресурсу административне реформе.

 

19.02.2018.

Агенција за борбу против корупције расписала је јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору.

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове за учешће на јавном позиву, односно имају завршен факултет и спроведено најмање 30 обука или 30 данa обуке за одрасле могу послати своје пријаве до 12. марта текуће године. 

 

07.02.2018.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом „Подршка реформи јавне управе" реализује „Програм обуке из коучинга-основе теорије и праксе"  за запослене у Служби и Министарству државне управе и локалне самоуправе који представља даље јачање капацитета државних службеника који у оквиру различитих активности и програма Службе обављају коучинг разговоре. Очекивани резултати Програма су потпуно овладавање основним коучинг вештинама, упознавање са напредним коучинг вештинама и алаткама, као и уочавање могућих начина примене коучинга са запосленима у органима државне управе и службама Владе. Програм има за циљ унапређење капацитета Коучинг тима и да се допринесе побољшању резултата рада запослених у органима државне управе са којима се води коучинг разговор, пружање додатног подстицаја њиховом професионалном развоју, као и разумевање ширег утицаја коучинг културе у органима управе на повећање ефикасности рада и креирање подстицајне радне атмосфере. Од почетка реализације Програма, 11.12. 2017. године до данас одржано је три вишедневна модула. Трећи модул је успешно реализован 1-2. фебруара 2018. године. 

 

05.02.2018.

Служби за управљање кадровима упућено је обавештење о актуелном конкурсу Колега Карла Фридриха Герделера за добру управу (Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance) за учешће у једногодишњем програму усавршавања на немачком језику, намењеном будућој генерацији лидера из Азербејџана, Белорусије, Грузије, Јерменије, Молдавије, Русије, Србије, Турске и Украјине. Програм усавршавања спроводи Фондација Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung), у сарадњи са Немачким друштвом за спољну политику (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik). У току програмске године учесници пролазе кроз три семинара и спроводе сопствени пројекат из области добрe управe у матичној земљи. Учествовање у Програму је бесплатно. Почетак Програма је 13. септембра 2018. године.

Информације о Фондацији, Колегу, програму и условима учешћа доступне су електронским путем на интернет страници www.goerdeler-kolleg.de. Рок за слање пријава је 19. фебруар 2018. године.

25.12.2017.

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

Посети 19. децембра 2017. присуствовали су представник Амбасаде Републике Кореје, представници Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје, представници Службе за управљање кадровима, и Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Циљ посете је размена искуства и добре праксе између Републике Кореје и Републике Србије у погледу унапређења система усавршавања и развоја запослених, а пре свега у области унапређења Програма обуке руководилаца и електронског учења.

05.12.2017.

Поводом даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе" немачке билатералне сарадње који спроводи ГИЗ припремили Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији.

20.11.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом "Подршка реформи јавне управе" успешно је реализовала први Програм обуке за државне службенике на положају. Програм „Променама до квалитета" се састојао из обавезних програмских активности - семинара, и додатних програмских активности-самопроцене, коучинга и менторства у области управљања променама у периоду од  12. септембра до 7. новембра 2017. године. Активности менторства су реализоване уз подршку Јединице за подршку управљању променама Министарства државне управне управе и локалне самоуправе.

Завршна активност одржана је 7. новембра 2017. године. Приказане су спроведене активности, представљени су резултати програма, укључујући менторство, и додељене потврде и сертификати учесницима. 

 

10.11.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима међународне сарадње и Европских интеграција Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Европским колеџом у Брижу, уз подршку Међународне организације Франкофонија (ОИФ) и Француског института у Србији, реализовала је Програм на француском језику „Глобализација и економска дипломатија", у периоду 8-9. новембра 2017. године. Полазници су имали прилику да се упознају са савременим тенденцијама у области економске дипломатије и перспективама у контексту глобализације.

 

10.11.2017.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa и Кaбинeтa Прeдсeдникa Влaдe РС oдржaли су дaнa 30. oктoбрa oвe гoдинe сaстaнaк сa прeдстaвницимa Mинистaрствa упрaвe Рeпубликe Хрвaтскe и Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву.

Имajући у виду дoнeт Зaкoн o Нaциoнaлнoj aкaдeмиjи зa jaвну упрaву, тoкoм сaстaнкa су рaзмeњeнe инфoрмaциje и искуствo у вeзи сa пoслoвaњeм Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву кao цeнтрaлнe устaнoвe зa усaвршaвaњe у хрвaтскoj jaвнoj упрaви, кoje ћe бити кoриснo зa успoстaвљaњe и рaд Нaциoнaлнe aкaдeмиje зa jaвну упрaву.

 

23.10.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државној управи Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку ГИЗ пројекта "Подршка реформи јавне управе", реализовала је Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама „Ка квалитетнијим јавним политикама".

страница 1 од 15 | следећа >
претрага