Актуелни интерни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за аграрна плаћања
Радно место за припрему процедура и процеса акредитације
Радно место за подршку у припреми  пројеката и међународну сарадњу
Радно место за припрему увођења Интегрисаног система управљања и контроле
Радно место за подршку у припреми увођења Система идентификације земљишних парцела
Радно место за спровођење програма међународних подстицаја          
пољопривредне политике

Радно место за спровођење програма мера руралног развоја,
Радно место за послове праћења кредитирања у области пољопривреде
Радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла
Радно место за одобравање плаћања
Радно место за подршку спровођењу поступка исплате
Радно место координатор за послове контроле коришћења подстицаја
Радно место за стручну подршку спровођења контроле коришћења
подстицаја
Радно место за финансијско аналитичке послове у оквиру реализације
националих и  ЕУ фондова
Радно место за финансијско аналитичке  послове
Радно место руководилац Групе за извештавање
Радно место за припрему извештаја
Радно место за пружање подршке у извештавању
Радно место за администрацију база података
Радно место за пројектовање софтверских система
Радно место за подршку у развоју софтверских система
Радно место руководилац Групе за техничку и системску подршку
Радно место систем администратор
Радно место за администрацију системско-техничке подршке
Радно место за подршку администрацији регистра пољопривредних
газдинстава
Радно место за подршку правним пословима
Радно место за развој и обуку кадрова
Радно место за подршку пословима јавних набавки
Радно место за опште  послове
Радно место за припрему поступка интерне ревизије
Радно место за сарадњу са корисницима аграрних подстицаја и одржавања интернет портала
Радно место за подршку у сарадњи са корисницима предприступних
фондова

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 17. марта 2016. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Најава семинара о електронској управи

15.08.2016.

У циљу упознавања полазника са принципима и основним инфраструктурним елементима модерне електронске управе, Служба за управљање кадровима организује семинар 19. септембра 2016. године у Палати „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2. Предавач ће бити директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић.


Опширније

Представљање новог Закона о управном поступку

15.08.2016.

У циљу представљања најновијих законских решења у новом Закону о општем управном поступку, као и одговора на нека од питања из досадашње праксе у примени Закона, Служба за управљање кадровима организује семинар, 14. септембра 2016. године, уз подршку ГИЗ програма за правне и правосудне реформе. Предавач ће бити професор Правног факултета Универзитета у Београду др Добросав Миловановић. Семинар ће се одржати у Клубу народних посланика, Толстојева 2.


Опширније

Најава семинара о правима припадника националних мањина

15.08.2016.

Служба за управљање кадровима организује семинар 30. августа 2016, у циљу упознавања полазника са правима националних мањина која су гарантована позитивно правним прописима као и са обавезама које РС треба да предузме на путу ка ЕУ и подизања свести о правима националних мањина код државних службеника. Предавач ће бити Љиљана Бекчић из Министарства државне управе и локалне самоуправе. Семинар ће се одржати у Служби за управљање кадровима у Палати „Србија", Булевар Михајла Пупина 2. 

 


Опширније

Реализована обука „Ка ефикаснијим инспекцијама“

20.05.2016.

У циљу унапређења знања и вештина инспектора потребних за ефикасно вршење инспекцијског надзора, Служба за управљање кадровима је 19. и 20. маја 2016. године реализовала обуку „Ка ефикаснијим инспекцијама". Садржај тренинга који је реализовала Весна Ристић, тренер из Министарства трговине, туризма и телекомуникација односио се на планирање и спровођење инспекцијског надзора, а учесници су имали прилику да размене искуства са тренером у вези са применом постојећег Закона о инпекцијском надзору и подзаконским актима и мишљења о новим одредбама Закона.


Опширније

Одржан Тренинг тренера за програмски буџет

19.05.2016.

У сарадњи са Министарством финанансија - Сектором за буџет, уз подршку УСАИД БЕП пројекта (USAID Business Enabling Project) а на иницијативу Службе, одржан је Тренинг тренера за програмски буџет у периоду од 12. до 14. маја 2016. године. Аналитичари у Сектору за буџет Министарства финансија су имали прилику да додатно унапреде знања у вези са програмским моделом буџетирања као и да стекну тренерска знања и вештине које ће им помоћи у преносу знања другим државним службеницима.
Програм обуке Израда програмског буџета је део Програма општег континуираног стручног усавршавања за 2016. годину.


Опширније

 

 

corner corner