Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за метрологију у хемији
2. Радно место за развој и организовање информационог система

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 17. марта 2016. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Реализована обука „Ка ефикаснијим инспекцијама“

20.05.2016.

У циљу унапређења знања и вештина инспектора потребних за ефикасно вршење инспекцијског надзора, Служба за управљање кадровима је 19. и 20. маја 2016. године реализовала обуку „Ка ефикаснијим инспекцијама". Садржај тренинга који је реализовала Весна Ристић, тренер из Министарства трговине, туризма и телекомуникација односио се на планирање и спровођење инспекцијског надзора, а учесници су имали прилику да размене искуства са тренером у вези са применом постојећег Закона о инпекцијском надзору и подзаконским актима и мишљења о новим одредбама Закона.


Опширније

Одржан Тренинг тренера за програмски буџет

19.05.2016.

У сарадњи са Министарством финанансија - Сектором за буџет, уз подршку УСАИД БЕП пројекта (USAID Business Enabling Project) а на иницијативу Службе, одржан је Тренинг тренера за програмски буџет у периоду од 12. до 14. маја 2016. године. Аналитичари у Сектору за буџет Министарства финансија су имали прилику да додатно унапреде знања у вези са програмским моделом буџетирања као и да стекну тренерска знања и вештине које ће им помоћи у преносу знања другим државним службеницима.
Програм обуке Израда програмског буџета је део Програма општег континуираног стручног усавршавања за 2016. годину.


Опширније

Представљен нови ЗУП

17.05.2016.

У циљу представљања најновијих законских решења у новом Закону о општем управном поступку, Служба за управљање кадровима је дана 13. маја 2016. године уз подршку ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе организовала семинар Општи управни поступак - упознавање са одредбама новог Закона. Професор Правног факултета Универзитета у Београду др Добросав Миловановић је представио нове правне институте и најважније новине у ЗУП-у.

 


Опширније

Истраживање ефеката поступка оцењивања

09.05.2016.

У сврху праћења ефеката поступка оцењивања Служба за управљање кадровима и ове године, током наредних месец дана, спроводи истраживање на нивоу читаве државне управе. Учесници истраживања, односно испитаници су сви државни службеници који су оцењени за 2015. годину.


Опширније

Програм обуке за руководиоце

15.04.2016.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, ГИЗ пројектом и Ханс-Зајдел фондацијом организује Програм обуке за руководиоце, који ће се реализовати путем обавезних и изборних модула и додатних програмских активности. Програм ће трајати од 13. априла до 26. маја 2016. године.


Опширније

 

 

corner corner