Тренутно нема расписаних конкурса

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 23.априла 2014. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Позив за реализацију обука из Тематских области Службенички систем и Информационо-комуникационе технологије.

28.07.2014.

Објављен је позив за реализацију обука из Тематских области Службенички систем и Информационо-комуникационе технологије.

Ближе информације и конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк.


Опширније

Ефекти стручног усавршавања у 2013. години

17.07.2014.

У периоду од 2. до 20. јуна 2014. године спроведено је on-line истраживање о ефектима Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2013. годину.

 


Опширније

Реализован семинар Механизми за праћење примене основних међународних уговора о људским правима у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права

16.06.2014.

Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Канцеларије за људска и мањинска права „Спровођење антидискриминативних политика" финансираног од стране ЕУ реализовала је семинар Механизми за праћење примене основних међународних уговора о људским правима дана 13. јуна 2014. године.


Опширније

Реализован Програм обуке за руководиоце

10.06.2014.

Програм обуке за руководиоце који је трајао од 29. априла до 5. јуна 2014. године реализован је путем следећих 7 модула (9 дана обуке): Пут ка ЕУ, Управљање законодавним процесом, Стратешко управљање, Управљање организационим развојем, Управљање конфликтима, Управљање временом и вођење састанака, Инструменти у функцији развоја запослених (самопроцена, коучинг, менторство, оцењивање). Осим тренинга, програм су чиниле и активности коучинг разговора.


Опширније

Реализован Програм обуке за законодавни процес за запослене на нормативним пословима

10.06.2014.

Програм је започет 14. априла обуком Планирање, израда и примена прописа, а завршен 5. јуна обуком Уклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније. Програмом је предвиђено ангажовање полазника у трајању од дванаест дана (6 модла обуке), те су поред две наведене обуке програм чиниле и: Координација и сарадња у поступку примене прописа, Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа, Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа и Процена ризика корупције у прописима као мехaнизам за превенцију корупције.


Опширније

 

 

corner corner