ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Центар за развој базичних компетенција

Центар за развој базичних компетенција

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
БАЗИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Сврха центра

"Нема ничег узвишеног у томе бити супериоран у односу на друге. Истинска узвишеност лежи у томе бити супериоран у односу на бившег себе".

Ернест Хемингвеј

Центар за развој базичних компетенција у Служби за управљање кадровима је осмишљен са циљем унапређења функције развоја људских ресурса у државној управи Републике Србије. Поред основних функција управљања људским ресурсима које Служба за управљање кадровима већ спроводи и које су регулисане важећим прописима у области службеничког система, Центар за развој базичних компетенција треба да допринесе даљој модернизацији ове области.

Центар за развој базичних компетенција полази од проактивног става државних службеника и жеље за личним и професионалним развојем, што ће додатно допринети ефикаснијем, ефективнијем и транспарентнијем раду државне управе а тиме и повећању задовољства грађана радом управе као сервиса свих грађана Републике Србије.

претрага