ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

SUK

СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА ПРОГРАМА УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Дана 18. новембра 2016. године, на Филолошком факултету, свечано су додељена Уверења о знању енглеског језика полазницима који су се тестирали на крају курса који је Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду и уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, организовала у периоду новембар 2015 - јул 2016. године.

уторак,22.новембар.2016 Опширније...
SUK

КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА И РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У КОНТЕКСТУ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ“

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, амбасадом Републике Француске у Србији и француском Националном школом за администрацију (ЕНА) је организовала конференцију „Значај управљања и развоја људских ресурса у контексту реформе дравне управе“ 14. и 15. новембра 2016. године.

понедељак,21.новембар.2016 Опширније...
SUK

Представљен нови ЗУП

У циљу представљања најновијих законских решења у новом Закону о општем управном поступку, Служба за управљање кадровима је дана 13. маја 2016. године уз подршку ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе организовала семинар Општи управни поступак - упознавање са одредбама новог Закона. Професор Правног факултета Универзитета у Београду др Добросав Миловановић је представио нове правне институте и најважније новине у ЗУП-у.

уторак,17.мај.2016 Опширније...
02.12.2016.

У субoту 26. нoвeмбрa у Бeoгрaду, у oквиру двoднeвнoг Mултикoнгрeсa „Сeрбиaн Висиoн" кojи je oргaнизивaлa Нeмaчкo-српскa приврeднa кoмoрa (AХК Србиja) у сaрaдњи сa Приврeднoм кoмoрoм Србиje (ПКС), oдржaнo je прeдaвaњe и дискусиja нa тeму „Oтвaрaњe Пoглaвљa 19 o сoциjaлним и рaдним прaвимa".

O oтвaрaњу пoглaвљa и њeгoвoj сaдржини су гoвoрили др. Дaнилo Рoнчeвић - дирeктoр Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa Влaдe Рeпубликe Србиje и Дejaн Кoстић пoмoћник дирeктoрa Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa, прoф. Дaркo Мaринкoвић - Цeнтaр зa индустриjскe oднoсe и Дрaгaнa Сaвић из Mинистaрств зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa. У дискусиjи су учeствoвaли и прeдстaвници синдикaлнe сцeнe, Кoнфeдeрaциje слoбoдних синдикaтa, Индустриjскoг синдикaтa Србиje, Сaвeзa сaмoстaлних синдикaтa Србиje и БOФOС-a, aли и други синдикaлни aктивисти.

вест 1 од 124 | следећа >

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини

Потребан вам је државни службеник?

Желите да се пријавите на интерно тржиште рада?

претрага
календар