Тренутно радимо на одржавању сајта. Хвала вам на стрпљењу.

Актуелне конкурсе за радна места у органима државне управе можете погледати у наставку.

Контактирајте нас

Влада Републике Србије
Служба за управљање кадровима
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд
Телефон: 011/313 09 11

и-мејл:office@suk.gov.rs

Актуелни конкурси у органима државне управе

Features

Интерни конкурс - Министарство финансија - Управа царина, Београд

Раднa местa:

Помоћник директора Управе царина – Сектор за царинске поступке и процедуре у Министарству финансија
Помоћник директора Управе царина – Сектор за информационе и комуникационе технологије у Министарству финансија

Датум објављивања: 23. март 2015. Рок истека: 31.март 2015.

Преузми текст конкурса

Features

Интерни конкурс - Министарство финансија – Пореска управа, Београд

Радно место:

Директор Пореске управе у Министарству финансија

Датум објављивања: 23. март 2015. Рок истека: 31.март 2015.

Преузми текст конкурса

Features

Интерни конкурс - Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале

Радна места:

Радно место метролога за време и фреквенцију
Радно место метролога за запремину-координатор
Радно место метролога за оцењивање усаглашености и сертификацију.

Датум објављивања: 24. март 2015. Рок истека: 01.април 2015.

Преузми текст конкурса

Влада Републике Србије - Служба за управљање кадровима