Актуелни интерни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Помоћник директора – главног управног инспектора Управног инспектората

Актуелни интерни конкурс за положај

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора – Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове

Актуелни интерни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге

Актуелни интерни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 14.новембар 2014. године

Календар обука

Јавне финансије
Спровођење поступка јавних набавки
   Датум почетка обуке 26.08.2015.
________________

Заштита људских права и тајности података
Заштита од дискирминације и унапређење равноправности
   Датум почетка обуке 27.08.2015.
________________

conrner corner
-->

 

Вести


Најава семинара француске Националне школе за јавну управу и Међународне организације Франкофонија

24.08.2015.

Француска Национална школа за јавну управу (ENA) уз подршку Међународне организације Франкофоније (OIF) организује семинаре који су посвећени европским питањима и који ће се одржати у Паризу током јесени:

 

 

  • Семинар "Европске каријере: пропусница за запошљавање у европској јавној служби" има за циљ боље упознавање са занимањима Европе и откривање могућности у области каријера при европским институцијама (21. до 25. септембра 2015), и

  • Семинар "Развојни пут једне европске норме" има за циљ развијање оперативних сазнања о поступцима усвајања и примене права изведеног из Европске уније и стицање неопходних помагала за спречавање спора (28. септембра до 2. октобра 2015).

 

 


Опширније

Листа реализатора обука по спроведеном јавном позиву

20.08.2015.

Након расписаног јавног позива запосленима у државним органима и стручњацима из области значајних за рад државне управе, који су заинтересовани за реализацију обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника за учешће у поступку избора лица за реализацију појединих обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника, и спроведеног поступка избора реализатора, директор Службе за управљање кадровима је на предлог комисије, у складу са Уредбом о стручном усаврсавању државних службеника, утврдио листу лица која испуњавају све услове у погледу стручне оспособљености за реализатора обука/програма Службе за управљање кадровима.


Опширније

Ефекти стручног усавршавања у 2014. години

20.07.2015.

У периоду од 24. фебруара до 13. марта 2015. године спроведено је on-line истраживање о ефектима Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2014. годину.


Опширније

Јавни позив за за избор лица за реализацију обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника

25.06.2015.

У циљу континуираног унапређења реализације програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе, Служба за управљање кадровима расписује јавни позив запосленима у државним органима и стручњацима из области значајних за рад државне управе, заинтересованим за реализацију обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника да се пријаве за учешће у поступку избора лица за реализацију следећих обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника. Рок за пријаву је 15 радних дана и истиче 16.07.2015. године.


Опширније

Курсеви обуке Индијског програма техничке и економске сарадње за запослене у државној управи Владе Републике Србије

03.06.2015.

Министарство иностраних послова Индије организује бројне специјализоване курсеве за запослене у државној управи Владе Републике Србије у различитим областима: ИТ, енглески језик, управљање, мала и средња предузећа, рурални развој, телекомуникације, обновљиви извори енергије, заштита човекове средине и др.


Опширније

 

 

corner corner